Het DigiTaalhuis in Utrecht is dé plek voor iedereen die aan de slag wil met basisvaardigheden: taal, digitale vaardigheden en rekenen.

Nieuws


Anne Frank en Haar Leven

Op haar onderduikadres in Amsterdam schreef Anne Frank het bekendste dagboek ter wereld. Een leesboek op niveau 1F en A2 over het leven van Anne Frank. Dit boek is gratis beschikbaar bij jouw taalorganisatie via het startpakket van de Stichting Lezen & Schrijven of via de uitgeverij Eenvoudig Communiceren.
Lees meer


Anders Nog Iets? Liedjes Voor Wie Nederlands Leert

Een NT2-methode die geschikt is voor alle niveaus. Woorden, structuren, uitdrukkingen en intonatiepatronen worden met behulp van liedjes makkelijk in het gehoor en het taalgebruik van een taalleerder ingeslepen. De NT2-methode is goed te gebruiken naast andere lesmethodes. De methode is beschikbaar in de Utrechtse bibliotheek.
Lees meer


Andere Taal

Andere Taal is een werkboek voor lager opgeleide anderstaligen en richt zich op functionele geletterdheid. Voorwaarde is dat de cursist de techniek van het lezen en schrijven in het Nederlands al beheerst.  De methode is beschikbaar in de Utrechtse bibliotheek.
Lees meer


Amazightv.net

De video-lessen op de Amazightv.net zijn geschikt voor Marokkaanse migranten en bestaan uit opstap- en beginnerslessen.
Lees meer


AlfaTaal

Alfataal.nl is een website met verschillende taaloefeningen voor analfabete anderstaligen. Er is ook een apart docentengedeelte beschikbaar met meer informatie en handleidingen.
Lees meer


AAP – Alfabetiseren in Drie Stappen

Het Alfabetisering Anderstaligen Plan, kortweg AAP, is een alfabetiseringsmethode voor anderstalige volwassenen.  De methode is beschikbaar in de Utrechtse bibliotheek.
Lees meer


2BDutch

Via 2BDutch kunnen anderstaligen Nederlands oefenen door video’s te kijken. De video’s zijn ondertiteld in Engels, Duits, Frans, Spaans en Portugees.
Lees meer


jul-43

7/43 is een methode voor alfabetisering. De methode is vooral gericht op het technisch leren lezen en schrijven. 7/43 is vaak beschikbaar via de taalorganisatie.
Lees meer