Het DigiTaalhuis is dé plek voor iedereen die aan de slag wil met basisvaardigheden: taal, digitale vaardigheden en rekenen.

Nieuws


Anders Nog Iets? Liedjes Voor Wie Nederlands Leert

Een NT2-methode die geschikt is voor alle niveaus. Woorden, structuren, uitdrukkingen en intonatiepatronen worden met behulp van liedjes makkelijk in het gehoor en het taalgebruik van een taalleerder ingeslepen. De NT2-methode is goed te gebruiken naast andere lesmethodes. De methode is beschikbaar in de Utrechtse bibliotheek.
Lees meer


Andere Taal

Andere Taal is een werkboek voor lager opgeleide anderstaligen en richt zich op functionele geletterdheid. Voorwaarde is dat de cursist de techniek van het lezen en schrijven in het Nederlands al beheerst.  De methode is beschikbaar in de Utrechtse bibliotheek.
Lees meer


Amazightv.net

De video-lessen op de Amazightv.net zijn geschikt voor Marokkaanse migranten en bestaan uit opstap- en beginnerslessen.
Lees meer


AlfaTaal

Alfataal.nl is een website met verschillende taaloefeningen voor analfabete anderstaligen. Er is ook een apart docentengedeelte beschikbaar met meer informatie en handleidingen.
Lees meer


AAP – Alfabetiseren in Drie Stappen

Het Alfabetisering Anderstaligen Plan, kortweg AAP, is een alfabetiseringsmethode voor anderstalige volwassenen.  De methode is beschikbaar in de Utrechtse bibliotheek.
Lees meer


2BDutch

Via 2BDutch kunnen anderstaligen Nederlands oefenen door video’s te kijken. De video’s zijn ondertiteld in Engels, Duits, Frans, Spaans en Portugees.
Lees meer


jul-43

7/43 is een methode voor alfabetisering. De methode is vooral gericht op het technisch leren lezen en schrijven. 7/43 is vaak beschikbaar via de taalorganisatie.
Lees meer


Hoe ontsnap jij aan zwart-witdenken?

Op donderdag 31 januari 2019 ben je van harte uitgenodigd om te proosten op het nieuwe jaar. Babah Tarawally verzorgt het Taal Doet Meer College. Alle vrijwilligers, cursisten, donateurs en relaties zijn uitgenodigd! Aansluitend: eten, drinken, muziek. Babah Tarawally is schrijver en journalist. Hij vluchtte in de jaren negentig uit Sierra Leone en is sinds […]
Lees meer